• Özel Şanlıurfa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Okuma - Yazma

Okuma - Yazma


Okuma yazma eğitiminde bireysel farklılıklar gözönünde tutularak kişiye özel eğitim planlanması önemli adımlardan biridir. Her öğrenci kendi öğrenme biçimi çerçevesinde ele alınmalıdır. Okuma yazma çalışmalarında çocuğun ön koşul becerileri de mutlaka incelenmelidir.

Çağın gereklilikleri çerçevesinde öğretim yöntemleri belirlenirken teknolojik yeniliklerden de yararlanılması önemlidir. Bilgisayar destekli uygulamalar her geçen gün artış gösteriyor. Bu nedenle okuma yazma öğretiminde kullanımı da artıyor.

Okuma yazma öğretimine çocuğun ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre uzman eğitmen tarafından uygun eğitim yönteminin belirlenmesiyle başlanır.

Farkımız

Uzman öğreticilerimiz sayesinde öğrencilerimizin öğrenme ve anlama durumlarına göre eğitim verilerek eğitim sürecini hızlandırıyoruz.