• Özel Şanlıurfa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Zihinsel Hastalık

Ruhsal bozukluk veya akıl hastalığı, bir bireyde meydana gelen ve genellikle normal gelişim veya kültürün bir parçası olarak beklenmeyen sıkıntı veya sakatlık ile ilişkili psikolojik örüntüyü ifade etmek için kullanılan terimlerdir.

Ruhsal bozuklukların tanınması ve anlaşılması zamanla değişti. Tanı kategorileri duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, yeme bozuklukları, gelişimsel bozukluklar, kişilik bozuklukları ve diğer birçok kategoriyi içerebilir. Birçok durumda, bir diyatez-stres modeli ve biyopsikososyal model açısından yaygın olarak anlaşılmış olmasına rağmen, ruhsal bozuklukların kabul edilen veya tutarlı bir nedeni yoktur.

Ruhsal bozuklukların yaygın olduğu, çoğu ülkede insanların üçte birinin hayatlarının bir noktasında yeterli kriterleri bildirdiği bulunmuştur. Ruhsal bozukluğun birçok farklı kategorisi ve düzensiz hale gelebilecek insan davranışı ve kişiliğinin birçok farklı yönü vardır. Anksiyete veya korku durumu düzensiz hale gelebilir, böylece uzun bir süre boyunca alışılmadık derecede yoğunlaşabilir.

Yaygın olarak tanınan anksiyete bozuklukları kategorileri arasında spesifik fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu, Panik Bozukluk, Agorafobi, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu bulunur.

Nispeten uzun süreli duygusal durumlar da düzensiz hale gelebilir. Alışılmadık derecede yoğun ve sürekli üzüntü, melankoli veya umutsuzluk içeren duygudurum bozukluğu, klinik depresyon (veya majör depresyon) olarak bilinir ve daha genel olarak duygusal düzensizlik olarak tanımlanabilir.

Hafif fakat uzun süreli depresyon distimi olarak teşhis edilebilir. Bipolar bozukluk, normal veya depresif ruh hali ile dönüşümlü olarak mani veya hipomani olarak bilinen anormal "yüksek" veya basınçlı duygudurum durumlarını içerir.

Tek kutuplu ve bipolar duygudurum fenomeni farklı bozukluk kategorilerini temsil edip etmediği veya genellikle bir boyut veya ruh hali spektrumu boyunca karıştırılıp birleştirilip birleştirilmediği bilimsel literatürde tartışılmaktadır.

İnanç, dil kullanımı ve algı kalıpları düzensiz hale gelebilir. Merkezi olarak bu alanı içeren psikotik bozukluklar şizofreni ve sanrısal bozukluğu içerir. Şizoaffektif bozukluk, hem şizofreni hem de duygusal bozuklukların yönlerini gösteren bireyler için kullanılan bir kategoridir. Şizofreni, şizofreni ile ilişkili bazı özellikleri gösteren ancak kesme kriterlerini karşılamayan bireyler için kullanılan bir kategoridir.

Onun biliş etkileyen bir kişinin temel özellikleri, motivasyonları, ve durumlar ve zaman boyunca davranışları-anormal sert ve uyumsuz olması nedeniyle düzensiz olarak görülebilir.

Yorumlar (0)

Yorum yaz